Sídlo:

LUMO PLUS s.r.o.
Okružní 851/30
734 01 Karviná - Ráj

Provozovna:

LUMO PLUS s.r.o.
Dolní Marklovice 159
Petrovice u Karviné
735 72

tel./fax: 596 311 829
mobil: 731 577 621
e-mail: info@lumo.cz

servis

tel./fax: 596 311 829
mobil: 736 447 650
e-mail: servis@lumo.cz

bezplatná hlášení poruch na automatech

800 888 030

Možnosti získání nápojových automatů


Nápojový automatKoupě

Jednou z možností získání nápojového automatu je jeho zakoupení. Po zaplacení kupní ceny se stává Vaším vlastnictvím. Firma dodává potřebné suroviny, zajišťuje servis v době záruky i po jejím uplynutí. Pro vás tato možnost představuje disponovat celým ziskem, zajistit doplňování automatu, běžnou údržbu a zabezpečit ho proti poškození.

Koupě na splátky

Další možností získání nápojového automatu je jeho koupě na splátky přes společnost ESSOX. Vypočítejte si splátky přes ESSOX.

Essox

Essox

 

Pronájem

Je určitou formou spolupráce. Vaše náklady představují výši měsíčního pronájmu a koupi surovin. Celý zisk z nápojového automatu zůstává Vám. Při této formě provozování je možno automat kdykoliv odkoupit.

Pronájem s následnou koupi

Po splacení (36 měsíců) je nápojový automat odkoupen za zůstatkovou cenu a stává se Vašim vlastnictvím.

Vlastní provozování

Další formou je vlastní provozování automatu naší firmou, tzn. že firma převezme veškerou starost spojenou s automatem a bude zajišťovat všechny potřebné práce a případné opravy týkající se automatu. Pravidelně doplňuje suroviny do automatu, zajišťuje jeho neustálou provozuschopnost, udržuje automat i jeho okolí čisté. Instalaci nápojového automatu provádí na své náklady. Za umístění a pronajatou plochu hradí pronajímateli měsíčně nájemné, jehož výše je dána vzájemnou dohodou a počtem odebraných porcí. Firma pronajímateli hradí i náklady na elektrickou energii, vodné a stočné podle výpočtového listu.

Jak zaplatit nápojový automat? Zaplatí se sám !

Jak zaplatit nápojový automat