Sídlo:

LUMO PLUS s.r.o.
Okružní 851/30
734 01 Karviná - Ráj

Provozovna:

LUMO PLUS s.r.o.
Dolní Marklovice 159
Petrovice u Karviné
735 72

tel./fax: 596 311 829
mobil: 731 577 621
e-mail: info@lumo.cz

servis

tel./fax: 596 311 829
mobil: 736 447 650
e-mail: servis@lumo.cz

bezplatná hlášení poruch na automatech

800 888 030

Možnosti získání prodejních automatů


Prodejní automatKoupě

Jednou z možností získání prodejního automatu je jeho zakoupení. Po zaplacení kupní ceny se stává Vaším vlastnictvím. Firma dodává potřebné suroviny, zajišťuje servis v době záruky i po jejím uplynutí. Pro vás tato možnost představuje disponovat celým ziskem, zajistit doplňování automatu, běžnou údržbu a zabezpečit ho proti poškození.

Pronájem

Je určitou formou spolupráce. Vaše náklady představují výši měsíčního pronájmu a koupi surovin. Celý zisk z nápojového automatu zůstává Vám. Při této formě provozování je možno automat kdykoliv odkoupit.

Pronájem s následnou koupi

Po splacení (36 měsíců) je prodejní automat odkoupen za zůstatkovou cenu a stává se Vašim vlastnictvím.

Vlastní provozování

Další formou je vlastní provozování automatu naší firmou, tzn. že firma převezme veškerou starost spojenou s automatem a bude zajišťovat všechny potřebné práce a případné opravy týkající se automatu. Pravidelně doplňuje suroviny do automatu, zajišťuje jeho neustálou provozuschopnost, udržuje automat i jeho okolí čisté. Instalaci nápojového automatu provádí na své náklady. Za umístění a pronajatou plochu hradí pronajímateli měsíčně nájemné, jehož výše je dána vzájemnou dohodou a počtem odebraných porcí. Firma pronajímateli hradí i náklady na elektrickou energii, vodné a stočné podle výpočtového listu.