Sídlo:

LUMO PLUS s.r.o.
Okružní 851/30
734 01 Karviná - Ráj

Provozovna:

LUMO PLUS s.r.o.
Dolní Marklovice 159
Petrovice u Karviné
735 72

tel./fax: 596 311 829
mobil: 731 577 621
e-mail: info@lumo.cz

servis

tel./fax: 596 311 829
mobil: 736 447 650
e-mail: servis@lumo.cz

bezplatná hlášení poruch na automatech

800 888 030

Tana Water

Tyto přístroje jsou určeny k výdeji a dokonalé úpravě vody přímo z vodovodního řádu. Dají se použít jak pro výrobní haly, sklady, kanceláře, tak i pro  domácnosti a jsou kombinací použití vysoce kvalitních filtrů s aktivním uhlíkem a UV lampy uvnitř nádrže se studenou vodou. To umožní pít co nejvíce kvalitní vodu jakou je možno získat, bohatou na minerály, chutnou, čistou a průzračnou.

Všechny přístroje jsou k dispozici jako samostatně stojící, menší stolní verzi a také v tzv. verzi Tana Water B.T. Sport s větším výdejním prostorem pro PET láhev 0,5l.

Speciální program Tana PTU má následující funkce:

 • nastavení teploty studené a horké vody
 • usnadnění instalace přístroje – automaticky plní soustavu filtrů a nádrží vodou
 • umožňuje nahrání modernějších verzí software pro seřizování přístroje od výrobce
 • měření spotřeby horké a studené vody, počtu stisknutí jednotlivých tlačítek
 • lokalizuje případné závady a nabízí možnost jejich řešení, aniž by bylo nutné  přístroj celý rozebírat
 • praktický indikátor teploty vody (pouze u řady Classic  UV)
 • tlačítko pro extra horkou vodu
 • indikace naplnění odkapní misky vodou
 • „dětský zámek“ výdeje horké vody
 • úsporný režim provozu – šetří el. energii
 • elektricky ovládané solenoidové ventily
 • UV lampa 11 Watt v nádrži studené vody spolehlivě ničí bakterie
 • 0,5 mikron filtr s aktivním uhlíkem – pohlcuje nežádoucí chutě, zápachy, chlór, kryptosporidia a další

 

TANA WATER T-6

TANA WATER T-6

 

Jak pracuje Tana Water?

 1. Přístroj TANA WATER je napojen přímo na vodovodní řad a využívá tak místního zdroje vody.
 2. Voda prochází postupně několika stupni filtrace:
  a) nejdříve je zbavena hrubých nečistot a jiných usazenin do 50 µm pomocí sediment sítka na vstupu vody do přístroje.
  b) v další fázi voda prochází přes polypropylenový mechanický filtr (u přístrojů Classic Basic), který zachycuje veškerémechanické nečistoty do velikosti částic 25µm
  c) poslední fází filtrace je filtr carbon block 1 µm absolute - zachycuje částice do velikosti 1 µm a odnímá z vody chlor idalší nepříjemné pachuti a zápach včetně případných těžkých kovů uvolňujících se zejména ze staršího vodovodníhořadu, Cryptosporidií, PCB a organických látek poškozujících zdraví.
 3. Poté je voda přiváděna do nádrže studené vody, kde dochází k úpravě ultrafialovým zářením. UV lampa zajišťuje tu nejvyšší kvalitu pitné vody zničením jakékoliv bakterie, která by ještě mohla zůstat ve vodě zbavené chlóru.
TANA WATER

  

Proces a mechanizmus účinku UV záření:

 1. Voda přitéká do nerezové nádrže, kde je vystavena UV záření.Nízkotlaká UV lampa – 11 W (výrobce firma Phillips,Holands) používaná pro tento typ germicidní dezinfekce je zdrojem záření o vlnové délce l = 253,7 nm, které zničí téměř 99,9% všech bakterií, protozoí, virů a jiných mikroorganismů. UV záření proniká ochrannou bariérou, kterou tvoří cytoplazmatická membrána, do jádra a napadá DNA, kterou fotochemicky poškodí a tím zastaví jakoukoli její další replikaci a napadená buňka odumírá.
 2. Tímto procesem se mimo jiné inaktivují původci infekčních onemocnění přenosných alimentární cestou (tj. kontaminovanou vodou, potravinami) jako koliformní bakterie, vibrio cholerae (původce cholery), viry hepatitidy A a další.
 3. Vlastní UV lampa je umístěna v křemíkovém pouzdře, které slouží k udržování ideální pracovní teploty a současně zabraňuje přímému kontaktu UV lampy s vodou.
 4. V nádrži voda je voda vystavena dávce UV záření. Pro účinnou dezinfekci je potřebná minimální dávka 16 000 µWatt/s/cm2.
 5. Tato metoda dezinfekce nemění chemické ani fyzikální vlastnosti vody, nemá vliv na její chuť ani na obsah minerálů ve vodě.

Patentovaná technologie firmy TANA WATER zaručuje, že voda, kterou budete pít bude nejen chutná, ale také bude mít příjemnou vůni a bude průzračná, protože bude té nejvyšší kvality - ponechá si všechny zdraví prospěšné složky a minerály z tekoucí vody poté, co dojde k důkladnému odstranění všech nečistot.